Vzdělání a kvalifikace/ Education & Experience

1967 - 71 SPŠS Brno / Secondary Technical School (Civil Engineering)

1971 - 1976 VUT FAST Brno (KD - kce a mosty) / Brno University of Technology (Structural & Civil Engineering)

1984 Státní jazyková zkouška z angličtiny / English State Examination

1999 Cambridge Certificate of Proficiency in English

1999 - 2000 Zkoušky z účetnictví, základní, speciální (akreditace Mšk) / Formal accountancy examination, standard & advanced level

Nástroje CAT / CAT tools

DVX2

SDL Trados Studio 2011

Transit NXT

Poskytované služby/ Services provided

Odborné překlady a tlumočení mezi angličtinou, češtinou a angličtinou

English-Czech-English translations/ interpreting

Share |