Source language text analysis/ Analýza textu předlohy překladu

Word frequency/ Frekvence slov

Identification of keywords/ Vyhledání klíčových slov

Keywordplot

Terminology & knowledge database preparation/ Příprava terminologické a znalostní databáze

Share |