Language & thought abstract/ Shrnutí myšlení a jazyka