Classical, probability, hierarchy/ Klasické, pravděpodobnostní, hierarchie

Hierarchy