Combining concepts, propositions/ Kombinace pojmů, tvrzení